Kutsume 4-7aastaseid lapsi õppima inglise keelt!

Tommy Mängukool on õpetanud koolieelsetele lastele inglise keelt juba 25 aastat. Meie eesmärgiks on pakkuda lastele huvitavat ja jõukohast inglise keele õppimise võimalust. Läbi keeleõppe arendame ka laste mälu, tähelepanu, kuulamis- ja väljendusoskust. Varajane keeleõpe loob head eeldused edaspidisteks õpinguteks.

Õppetöö toimub läbi mängulise tegevuse. Sõnavara ja väljendite õppimiseks kasutakse pildimaterjali, mänguasju ja miimikat. Iga teema juurde kuuluvad toredaid laulud ja rütmisalmid, mida kuulamise ja kordamise läbi selgeks õpitakse. Igas tunnis saab õpilane vastavalt tunni teemale töölehe, mida saab värvida ning panna kooli poolt antava mapi vahele.

Igas õpperühmas on kuni 12 last, mis võimaldab kõigil tunnis aktiivselt osaleda. Tunnid toimuvad üks kord nädalas ning tunni pikkus on 35 minutit. Õppeaasta jooksul toimub jõulupidu ja kevadpidu.

On heameel tõdeda, et lapsed on omandanud läbi mängulise õppe edukalt inglise keelt ning õppimine on valmistanud neile suurt rõõmu. Paljud neist jätkavad õpinguid ka meie edasijõudnute gruppides.

Õppemaks 1 kuu eest on 30 eurot (keskmine maksumus, kui maksta poolaasta kaupa).  Arvestusliku maksumuse aluseks on 4 õppetundi. Kui soovite maksta ühe kuu kaupa, siis tuleb 4-tunnise õppekuu maksumuseks 34 eurot.

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele saab õppemaksust tulumaksu tagasi.

Täpsem info mobiililt 51 19 159 või kirjutades pille@tommykool.ee.