KINNITATUD
OÜ Hakerus Erakool
juhatuse poolt
01.06.2022

OÜ Hakerus Erakool kodukord

1. Erakooli töö käib koolituslepingus fikseeritud ruumis, mida tohib muuta vaid koolituse läbiviidava ruumi omanik. Õppetöö toimub ainult siseruumides.

2. Inglise keele koolitusel käivad lapsed toob ja viib koolituseks ettenähtud ruumi üldjuhul lasteaia pedagoog. Erandiks on LPK Lepatriinu, kus Õpilase toob ja viib koolituseks ettenähtud ruumi lapsevanem ja Merivälja lasteaed, kus laped toob ja viib erakooli pedagoog.

3. Inglise keele kursusel käival lapsel on soovitav kaasas kanda Erakooli poolt antud A5 suuruses registraatorit, et õppematerjalid oleks ühes kohas ja ei kaoks ära.

4. Lapsel on lubatud kodust Erakooli kaasa tuua mänguasju. Mänguasjal peab sel juhul olema tunnusmärk omaniku kindlakstegemiseks. Soovitavalt mitte kaasa tuua väga kalleid ja õrnu mänguasju.

5. Erakooli õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkiminemise puhul.

6. Mänguasja kaasavõtmise korral palume lapsevanemal kodus lapsele selgitada, et lasteaias lubab ta ka teistel mängida oma mänguasjaga.

7. Lapse puudumisest on soovitav, et lapsevanem teavitaks sellest ka Erakooli õppetöö koordinaatorit. Telefonil 51 19 159 või e-postiga pille@tommykool.ee.

8. Haiguse puhul tuleb järelravi teostada kodus. Erakooli õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid võtta.

9. Erakoolis toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatame inglise keeles käivate laste lapsevanematele lasteaia rühma stendil või Erakooli koduleheküljel www.tommykool.ee.

10. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

11. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundaja oma lapse suhtes. Ärge kartke pöörduda õpetajate või Erakooli õppetöö koordinaatori poole abi ja nõu saamiseks.

12. Konflikt püüdke alati lahendada seal kus see alguse sai. Sest kõige tähtsam pole ju süüdlase leidmine vaid põhjuse likvideerimine. Meie koostöö põhineb sellel, et lapsel oleks hea, turvaline ja huvitav meiega koos.