Tundide täpsema info ja registreerimisjuhised leiate lasteaiast.