Kas laps peab oskama enne inglise keele õpingute alustamist lugeda ja kirjutada?

Ei pea oskama. Alustame inglise keele õpinguid suulise kursusega. Kahel esimesel aastal toimub keeleõpe läbi laulude, luuletuste ja mängude. Kasutame õppetöös palju pilte ja mänguasju. Igas tunnist saab laps kaasa pildi vastavalt tunni teemale, mis sisaldab ka tunnis käsitletud uusi sõnu.

Kuidas mõjub lapsele varajane keeleõpe?

Kuna lapse areng koolieelses eas on väga kiire ja ta on iga päev valmis omandama uusi teadmisi ja oskusi, siis mõjub igasugune  õppetöö lapse arengule väga hästi. Mida noorem on laps seda lihtsam on tal õppida erinevaid keeli. Varajane keeleõpe annab lapsele suuremad eelised edaspidisteks keeleõpinguteks. Samuti arendab kogu õppetöö lapse mälu, kuulamisoskust ja tähelepanu.

Mitu aastat on võimalik Teie koolis õppida inglise keelt?

Praegu on lastel võimalik õppida Tommy Mängukoolis inglise keelt kolm aastat, edaspidi soovi korral ka neli aastat. Iga õppeaasta lõpus saab õpilane tunnistuse läbitud õppeaasta kohta.  

Kui pikk on õppeaasta kestvus, millal toimuvad vaheajad?

Õppetöö kestvuseks ühes aastas on  35 nädalat- algab septembri alguses ja lõpeb mai lõpus.

Riiklikel pühadel õppetööd ei toimu, nimetatud õppepäevadele langevad tunnid lükkuvad edasi. Koolivaheaeg on jõulude ajal, algab tavaliselt peale jõulupidu ja lõpeb uue aasta alguses.

Kus ja millal toimuvad tunnid?

Tunnid toimuvad erinevates Tallinna linna ja lähiümbruse lasteaedades, näiteks Mustamäel, Õismäel, Pirital, Nõmmel, Laagris, Viimsis, Sauel, Jüris.Tunnid toimuvad üks kord nädalas ning õppetunni pikkus on 35 min. Täpsemalt saab inglise keele tundide toimumise kohta infot telefonil 51 19 159 või e-kirja teel pille@tommykool.ee.

Millal saab tõendid Maksuametile tulumaksu vabastuse kohta?

Vastavalt seadusele ei pea kool lapsevanemale koolitustasu tõendavat tõendit väljastama. Tõendid saadetakse iga aasta jaanuarikuu jooksul ainult neile, kes on täitnud kooliga sõlmitavas lepingus e-maili aadressi lahtri.

Kas koolil on haridusministeeriumi litsents?

Jah. Meie koolituslitsentsi number on inglise keeles 83413 ja kunstiringis 84556.

Palju koolitus maksab?

Kui maksate inglise keele koolituse eest poolaasta kaupa, siis kujuneb ühe kuu maksumuseks 30 eurot (koos käibemaksuga). Kui eelistate ühe kuu kaupa maksta, siis on ühe kuu maksumuseks 34 eurot. Kõikidelt makstud summadelt saate tulumaksu tagasi.

Oleme ka hea koostööpartner lasteaedadele. Näiteks Vesiroosi lasteaed valis Tommy mängukooli 2011a. parimaks koostööpartneriks!